Czy ze wspólnoty mieszkaniowej możemy się wypisać?

Wspólnota mieszkaniowa to termin, który w wielu właścicielach lokali mieszkalnych budzi nieuzasadniony strach. Wspólnoty kojarzą się z przydługimi zebraniami oraz koniecznością uczestnictwa w nich. Dodatkowo jako właściciele mieszkania, jesteśmy zobligowani do uczestnictwa w życiu wspólnoty. Czy faktycznie jest to duże wyrzeczenie? Warto spojrzeć na to z drugiej strony – wspólnota dba o nasze wspólne dobro!

Wspólnota mieszkaniowa – czym jest i jak działa

Wspólnota mieszkaniowa powstaje w sposób automatyczny – nie trzeba tworzyć żadnych dokumentów i ich podpisywać. Ma to miejsce, kiedy w budynku mieszkalnym udostępnionym przez dewelopera zostaje wykupione pierwsze mieszkanie. W przypadku budynków spółdzielczych wspólnota zawiązywana jest, kiedy ostatnie z mieszkań zostanie wykupione. Zadaniem wspólnoty jest dbanie zarówno o sam budynek i lokale, jak i o obszar działki, na której budynek stoi. Zadania wspólnoty wynikają m.in. z prawa budowlanego oraz ustawy o rachunkowości. Ze wspólnoty mieszkaniowej nie możemy się wypisać. Warto uczestniczyć w jej życiu, gdyż dzięki temu możemy mieć realny wpływ na nasz komfort życia w konkretnym budynku.

Kiedy wspólnota nie może dojść do porozumienia…

Nieprawidłowości w działaniu wspólnoty można rozwiązać – wszystko to za sprawą biur nieruchomości mieszkaniowych. Firmy takie jak Status pozwolą na efektywniejsze zarządzanie nieruchomością i zajmą się wszelkimi aspektami prawnymi, które ciążą na wspólnocie. Dzięki zatrudnieniu specjalistów z biur nieruchomości mieszkaniowych możemy mieć pewność, że interesy nasze, jako mieszkańców, będą odpowiednio zabezpieczone. Dodatkowo biura nieruchomości mieszkaniowych będą negocjować w naszym imieniu z dostawcami konkretnych usług, np. wywozu śmieci.

Post Author: admin